• സ്൧ംസ്
  • സ്ംസ്൨
  • സ്ംസ്൩

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ദെക്സതുബെ

ദെക്സതുബെ ചൈനയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കൃത്യത സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ തടസ്സമില്ലാത്ത കുഴലുകളിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിർമ്മാതാവ് ആണ്.  

ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കൃത്യത തുരുമ്പിക്കാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകിച്ച് ബി.എ എല്ലുകൾ ഉഹ്പ് പടക്കങ്ങൾ ഹൈഡ്രോളിക് എല്ലുകൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്യൂബുകൾ, ശ്വാസകോശത്തിൽ എല്ലുകൾ അതുപോലെ ഇഴ കുഴലുകൾ.
നാം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം അല്ലെങ്കില് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആവശ്യമായ പ്രകാരം ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള ചെലവു ഫലപ്രദമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. 'ആത്മാർഥത, തൊഴിൽ കാര്യക്ഷമതയും' എന്ന സേവനം ആശയം, ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞ മൂല്യവർധിത സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ഒവെര്സെഅ ആഭ്യന്തര നൽകില്ല.

ബി.എ. തുബെ൧ (1)
123

വിൽപ്പന സേവനം ശേഷം വിശ്വസ്തവും കൂടി, നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിപുലമായി നെറ്റ്വർക്കിൽ ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, കാനഡ, അമേരിക്ക, ബ്രസീൽ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി നേടിയിരിക്കുന്നു. 

3-ലാന്ഡ്-01
പരിശോധന
ഇമ്ഗ്_൭൦൧൧
രൊഉഘ്നെഷ്-മാക്സ്-0-4-ഓര്മയുണ്ടല്ലെ പ്രിസിഷൻ-അനന്തമായ-സ്റ്റെയിൻലെസ്സ്-സ്റ്റീൽ-ട്യൂബ് (2)

ദെക്സതുബെ, നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ന് വിശ്വസ്തനായ പങ്കാളി അനന്തമായ ട്യൂബുകൾ പരിഹാരം.